Diagnostic

 

EVALUAREA SPORTIVULUI IN TOATE MEDIILE DE ACTIVITATE

 • Scala de anxietate sportiva SAS-2
 • Scala de anxietate: STAI-1 si STAI-2
 • Anxietatea sociala
 • Scala de atitudini si convingeri (ABS)
 • Scala de irationalitate pentru copii si adolescentistresseraser-portable-biofeedback-device-4
 • Scala multidimensionala a perfectionismului
 • Acceptarea neconditionata a propriei persoane
 • Scala stimei de sine
 • Profilul distresului afectiv
 • Scala pentru evaluarea negativa
 • Lista cu emotii dezadaptative
 • Scala stimei corporale
 • Scala de control

 

psihosports